Cenník SK- letecky

 

Číslo
turnusu
Termín zájazdu Počet nocí
v letovisku
Cena
na osobu
BH1 29.6.-10.7.2018 12 340Eur
BH2 10.7.-20.7.2018 11 320Eur
BH3 20.7.-31.7.2018 12 340Eur
BH4 31.7.-10.8.2018 11 320Eur
BH5 10.8.-21.8.2018 12 340Eur
BH6 21.8.-31.8.2018 11 320Eur
BH7 31.8.-10.9.2018 12 320Eur

*termín odchodu je možný z letiska v Bratislave alebo Košíc 

V cene je zahrnuté
: ubytovanie podľa počtu nocí, rekreačné poplatky, služby CK a delegáta, spotreba vody, el. energie, čistá posteľná bielizeň, záverečné upratovanie, poistenie CK proti insolvetnosti+klíma, internet a chladnička na izbe.
V cene nie je zahrnuté: cena letenky vo výške 175€ na osobu a letiskové a palivové poplatky vo výške 75€ na osobu - staršiu ako 12r. Deti od 2r. do 12r. majú letiskové a palivové príplatky vo výške 55€, deti do 2r. sú gratis.

Zálohová platba na osobu je vo výške 100Eur. Úhradu je možné realizovať osobne v kancelárii CK, poštovou poukážkou na adresu CK Kysuca Tour, Kysucka 1131, 024 04 Kysucké Nové Mesto alebo prevodom na bankový účet: VÚB,a.s. Čadca, expozitúra Kysucké Nové Mesto, č.ú. 617145322/0200 resp. IBAN:SK73 0200 0000 0006 1714 5322, BIC: SUBASKBX. Variabilný symbol je dátum narodenia účastníka zájazdu v tvare:DDMMRRRR. Zvyšok ceny zájazdu je potrebné uhradiť najneskôr do 45 dní pred nástupom na zájazd po obdržaní vyúčtovania.

 

Posted in Bulharsko Hotel